Ringen er sluttet – volden i skolerne

Posted in European Integration, Experimental psychology, History, Ideological Construction, Responsibility with tags , on September 14, 2009 by jantippe

Ringen er

sluttet

Vi har modtaget følgende om skolevold og sætter det ind i rette sammenhæng, uden hvilken ingen substans forstås:

Vold og mobning af en hidtil uset grovhed florerer frit i de danske skoler. Voldtægt, grov vold, pengeafpresning og psykisk tortur er i dag ikke ualmindelige foreteelser i en dansk skole. Børn og unge føler sig mange gange magtesløse over for de kriminelle overgreb. Foretages de uhyggelige overgreb eksempelvis af elever, for hvem sådanne forbrydelser er en naturlig del af den kulturelle baggrund, anklager lærerne med glæde voldsofret for selv at være problemet – fordi den pågældende elev ved sit nødråb forsøger at modarbejde voldsforbryderens (voldsforbrydernes) naturlige udfoldelsesmuligheder.

Forældrene til voldsramte børn står sig ikke meget bedre over for det Politisk korrekte skolesystem. Det oplevede en århusiansk mor på egen krop, da hendes datter, der gik i tredje klasse, blev udsat for voldelige overfald og grove trusler af en dreng fra sjette klasse. At voldsforbryderen i denne sag ikke frit skulle kunne følge sine lyster, var naturligvis aldeles uacceptabelt for skolens politisk (og pædagogisk) korrekte lærerstab. Skolens personale vinklede sagen, så moderen til den voldsramte pige selv fik en dom for vold, alene fordi hun havde klaget over den ældre drengs vold mod sin lille pige.

Det er ikke SKOLEVOLD.DK’s opfattelse, at de statsfinansierede medier (f.eks. DR) og de statsstøttede medier (f.eks. de landsdækkende aviser) gør tilstrækkeligt for at sætte kritisk lys på den igangværende udvikling. SKOLEVOLD.DK er derimod ikke bange for at tage parti. Vi mener klart, at der kan skelnes mellem godt og ondt – “Er man gammel nok til at begå grov vold, så er man også gammel nok til at tage sin straf.” – en uges bortvisning fra skolen er på ingen måde tilstrækkelig til at udgøre en acceptabel straf for forbrydelser af en sådan grovhed.

Med venlige hilsner
Karsten Holt Larsen, ansvarlig redaktør, SKOLEVOLD.DK

Metoden omdanner børnene til dyr – De kalder det at skabe et nyt menneske
Den Danske Folkeskole er i dag fuldstændig gennemsyret af den moderne pædagogik: Bl.a. samtalen på tilsyneladende lige fod med læreren, rollespil og tilsyneladende–attituder, frit valg (men vælg rigtigt) og tilsyneladende ingen krav, men alligevel skal alt (selvom det ikke er meget) afrundes med en social dimension. Så finder man sin plads, som pioner eller som undersåt, ingen sanktioner (men: repressiv tolerance), derimod samtalen og kontrakter: ”Hvis du nu ikke slår Henriette i 14 dage, så samler klassen 10 kroner ind til dig”. ”Hvis I ikke kan møde i skolen til tiden, så kan I få fleksible mødetider.”

Der er også andre valgmuligheder. Hvad vælger I?

Det hele tager udgangspunkt i Jean-Jacques Rousseau’s (gode) Emil og andet føleri i slutningen af 1700-årene, som toppen fandt det umagen værd at satse på for at afskaffe det skabte menneske. Mennesket skulle skabes/formes af ”den jordiske formgiver”. Rousseau havde i øvrigt cirka 5 børn uden for ægteskab med forskellige kvinder. Den skotske filosof, præst og økonom David Hume tog tre af disse børn i pleje, da han fandt dem på en parisisk børneinstitution. Rousseaus syn på barnet har domineret blandt reformpædagoger og Politisk korrekte skolelærere, siden reformpædagogen Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster) i 1921 indgik en international aftale i Calais med New Education Fellowship (N.E.F.).

http://www.lilliput-information.com/deja.html

1800-tallets metoder i denne sammenhæng gik mest ud på at skabe/uddanne de psykologer og andre pionerer, der skulle gå forrest i kampen for verdslig-skabelsen af det nye menneske. Doktor Wilhelm Wundt’s eksperimentelle psykologi afløser berliner-filosoffen G. W. F. Hegel, absolutismens skaber i 1800-tallet.

Resultaterne aflæses tydeligt i dag.

Ansvaret på dansk jord er blevet præcist placeret i bl.a. følgende bøger:

Kampen mod kundskaber, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1996

Historien om den danske utopi, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1990

Prøv den samlede gennemgang bortset fra Fonsmarks emner – der i øvrigt blev anmeldt på Radio Saxen i ”Kampen mod kundskaber”– 13-05-96 – 60 min. Nr. 31 på : http://www.lilliput-information.com/band.html

Der er yderligere oplæg fra IoD bl.a. via: http://www.lilliput-information.com/gru.htm

På amerikansk jord:

Baggrunden i sin helhed findes i en fin dokumentation for den amerikanske uddannelsesreform og dens dårlige resultater i : ”Education Reform: The Silent Weapon”, Spotlight: Vores offentlige skoler er blevet hjernevaskningscentre, hvor hjernerne på vores børn korrumperes i forhold til de traditionelle værdier til fordel for en helt fordrejet dagsorden sat af vore globale mestre. Den amerikanske forfatter Shirley Basarab, Seattle, Oregon, beskriver de fuldstændig fremmede begreber, der gennemsyrer de amerikanske skoler i dag. Vi har ikke bogforlaget og det præcise udkommelsesår; men den kan findes i enhver velassorteret søgemaskine på Nettet, når der søges på forfatterens navn. De amerikanske skolebørn blev tilfangetaget før 2. verdenskrig, hvorimod Skandinavien først blev indtaget med 1970-ernes aktive reformpædagoger.

Det europæiske tænkeskema skal man finde hos den tyske filosof Jürgen Habermas:
Habermas: Nogle biografiske noter af Thomas Gregersen – hentet fra http://www.habermasforum.dk
Der er afgjort interessante punkter indimellem:

1929 – Født 18. juni 1929 i Düsseldorf. Opvækst i Gummersbach. Faderen melder sig i 1933 ind i NSDAP.

1944-45 – Medlem af nazi-organisationen Jungvolk.

1949-54 – Universitetsstudier Göttingen og Bonn. Bliver ven med Hans-Otto Apel, som på afgørende måde har inspireret H. Læser bl.a. Heidegger.

Se videre på http://www.habermasforum.dk/index.php?type=contribution&text_id=28

Én af de meste interessante er:
2003 Prodi udpeger Habermas til tænketank om et bæredygtigt Europa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Der kører en debat på http://www.folkeskolen.dk. Deltag i den.

Anbefal denne side

Mere om baggrunden og aktørerne: Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Xantippe

Advertisements

Retsstaten Danmark er oploest

Posted in Uncategorized on September 11, 2009 by jantippe
http://jp.dk/opinion/breve/article1807035.ece
Jyllands-Posten
Der røg den sidste rest af tillid til det danske

retssamfund

Jørgen Larsen Irishaven 39, Smørum
Offentliggjort 07.09.09 kl. 03:00
Det var højesteretssagfører C.B. Henriques, der i sin tid under retsopgøret efter Besættelsen, kaldte Danmark for et juridisk galehus.
Ak, så skulle han bare se det i dag; så havde han virkelig haft belæg for sin udtalelse.

I Christiania, hvor alle former for kriminalitet er sat i system, og hvor normale mennesker ikke kan komme uden at risikere liv og helbred, brillerer politiet ved sit fravær.

For et par måneder siden smadrede en samling bøller biler, forretninger og ejendomme i Hyskenstræde i det indre København, mens politiet stod passivt og betragtede ødelæggelserne.

Når autonome bøller omdanner visse bydele til krigszoner, bliver der anholdt nogle stykker, der så bliver fremstillet for en dommer, der løslader dem, som regel med den begrundelse, at det ikke kan bevises, at de er skyldige i noget som helst.

Endelig en sag

Nu kunne man få den opfattelse, at det danske retssystem er både udueligt og inkompetent, men det er helt forkert. Politi og domstole har endelig fået en sag, som de kan overse. En ung knægt, der aldrig har været i konflikt med loven, som har et arbejde, som han passer til sin arbejdsgivers fulde tilfredshed, er blevet pågrebet med et par hobbyknive af den slags, som kan købes i ethvert byggemarked, og som han bruger på sit arbejde til at åbne papkasser med.

Så ruller retssystemet frem med det tunge skyts. Nu har man pludselig masser af tid og masser af ressourcer.

Byretten idømmer ham en bøde, men det er ikke nok for den blodtørstige anklager.

Nu har han endelig fået en sag, som han kan klare, og som passer til hans format, så han appellerer sagen til landsretten, der yderligere idømmer den unge mand en ubetinget fængselsdom.

Man tror simpelt hen, at det er løgn. Aldrig har Henriques’ ord passet bedre.

Endnu en gang har jeg fået bekræftet min opfattelse af, at det danske retssystem er pilråddent.

Hvad foregår der dog i hovedet på politi, anklager og dommere, når de kan lægge en ung mands fremtid i ruiner med en kendelse, der skriger til himlen af uretfærdighed?

Det forekommer mig, at der begås større forbrydelser i dette land end at gå rundt med en hobbykniv til arbejdsbrug, men sådan ser domstolene åbenbart ikke på det.

Jeg kan herefter blot konstatere én ting: Der røg den sidste rest af min tillid til Danmark som et retssamfund.

Der meget meget værre end du tror og kan se i opgoerelserne – politiet og medier beroliger dig

Posted in Uncategorized on September 11, 2009 by jantippe

http://jp.dk/opinion/kronik/article1807031.ece :

I en ny stor undersøgelse af Københavns Politi og Københavns Kommune fremgår det, at op til 95 pct. af tilfældene af vold, trusler, hærværk og chikane aldrig anmeldes.

Know some of philosophers behind the enemy

Posted in Uncategorized on April 9, 2008 by jantippe

http://www.radicalacademy.com/adiphipostmodernism2.htm

Michel Foucault (1926-1984)

The French cultural historian Michel Foucault was a professor at the College de France from 1970; earlier, he had taught in Sweden and West Germany. Foucault examined the codes and theories of order by which societies operate and the “principles of exclusion” through which they define themselves: for example, the sane and the insane, the innocent and the criminal, the insider and the outsider. His thoughts on history and the self have interested contemporary philosophers and literary critics.

His works include

  • Madness and Civilization (1961; Eng. trans., 1965);
  • The Order of Things (1966; Eng. trans., 1971);
  • Death and the Labyrinth (1963; Eng. trans., 1987);
  • The History of Sexuality, 3 vols. (1976-84; Eng. trans., 1978-86).  

 

Jacques Derrida (1930-2004)

Jacques Derrida, the French philosopher and literary critic, formulated the theories that became the basis for deconstruction, a movement that has been influential in both Europe and the United States. In contrast to the structuralism of Ferdinand de Saussure and his followers, Derrida maintains that the meaning of language is elusive and hidden and that no definitive interpretation can be established for a written text. His critical method is to “deconstruct” a text by exposing the linguistic and philosophical presuppositions concealed in it.

Derrida’s theories were first made public in a 1966 lecture, “Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences.” This lecture is generally accepted as the “birthday” of deconstruction (aka poststructuralism or postmodernism). In it, Derrida, ironically, spends more time attacking and deconstruction modern theorists (i.e., structuralists) than he does the traditional ones.

Derrida’s attack on all theory (whether traditional or modern) has led to a growing suspicion of (and backlash against) theory itself. Indeed, neopragmatists, such as Richard Rorty, have argued that ultimately no link exists between a critic’s theoretical stance and his actual practice, that is, the theory entails no practical consequences.

Most of Derrida’s many writings have been published in English. The most accessible are:

  • Truth in Painting (1978; Eng. trans., 1987);
  • The Post Card (1980; Eng. trans., 1987);
  • Acts of Literature (Eng. trans., 1991).

Vold og Trusler mod Lærere – Integrationen og Reformpædagogikken har spillet fallit

Posted in Experimental psychology, History, Ideological Construction, Responsibility on March 31, 2008 by jantippe

 www.berlingske.dk:

Vold og trusler er noget hver anden

lærer har oplevet i københavnske skoler.

Volden er steget med 57 pct. på to år i

skolerne.

——————-

Volden steg i Danmark generelt fra 3.716 til 4.600 tilfælde på ét år  (23,8 pct.) jvf:  http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/ 23,8 pct. pr. år svarer cirka til 57 pct. på to år.

Vold mod offentlig myndighed f.eks. steg i antal fra  705 til 873 på ét år (23,8%), i de første tre måneder fra 2006 til 2007. Dette svarer cirka til udviklingen over de to år i skolerne.

Vi er nødt til at supplere med indvandringsspørgsmålet – når vi ikke må få det oplyst i mainstream-medierne, fordi der ikke er trykkefrihed og ytringsfrihed -, når vi ved at 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København udførtes af indvandrere og efterkommere i 2004. Vi har absolut ingen grund til at formode, at andelen er faldet i andet end en forfalsket statistik.

Når østtilstrømningen fra især Polen og Baltikum fraregnes er der i 2007 tale om en stigning i tilstrømningshastighe-den fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra ikke-vestlige områder også steg i 2006 såvel som i 2005.
 

Nu begynder nye segmenter at forstå baggrunden, hvis vi måske lige supplerer med indvandringen af ikke-vestlige i den kritiske periode. Desværre har medierne mundkurv på i dette spørgsmål, der er direkte koblet til den egentlige problemstilling.

Ikke-vestliges antal er blevet 10-doblet siden 1985 i Danmark.
 

I 2oo5 var her:

219 manddrab og forsøg på manddrab. 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, medens danskernes antal gik tilbage.

http://www.information.dk/155715 : “Da reformpædagogikken blev for meget af det gode”

[…]

“…Den første fase handler om det første og radikale brud med den disciplinerende pædagogik. Det sker i 1950′erne, hvor skolens opgave bliver at fremme mulighederne for at børn kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. Det er ikke eleven og kundskaber, som er i centrum, nej det er barnet som et selvstændigt og lykkeligt menneskebarn, som ligger pædagogikken på sinde…”

———————

På denne baggrund skulle det ikke være så vanskeligt at få øje på løsningsrummet:

Vend indvandringen til udvandring, og stands den totalt fejlslagne reformpædagogik. Der er ikke brug for nye ideer eller påhit til den ideologiske vogn; der er udelukkende behov for at gøre brug af allerede indhøstede erfaringer.

Ringen er sluttet

Den Gode Stat, Det Nye Menneske

Fills your school child with amphetamin

Posted in Black Witchcraft, European Integration, Experimental psychology, Genocide, History, Ideological Construction, Responsibility on January 4, 2008 by jantippe

 

 

Fills your school child with amphetamin to control it

 

 

The consumption of ritalin used on those Danish school children, who have difficulties to find the “right role to play in NWO-pedagogy” that means transformation of children to social, unified, creatures, who run with the herd, has increased with 40% in just one year.

This follows (indirectly) from DR-Texttv-News14-12-2000
You can read articles (in Danish) on the search subject (ritalin) on:
www.politiken.dk
and on
www.berlingske.dk
defending the use of ritalin, of course:
Click for example the newest articles directly:

http://www.politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=36546 http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=21522 http://berlingske.dk/artikel:aid=70795 http://berlingske.dk/artikel.aid=70301 and in the periodical Folkeskolen (The Folk School): www.folkeskolen.dk/1999/05/anmeldelser/anm05.htm A Polish-Danish psycologist/physician named Gideon Zlotnik is the only one I have seen on TV distance himself from ritalin given to children (often 13-15 years).
If you search on e.g.
www.northernlight.com with the word ritalin, you will find several relevant and also critical articles on the matter outside Denmark.

BUT HOW DID ALL THIS BEGIN? Read below
ARE THERE OTHER INITIATIVES CONTRIBUTING TOO? YES!
EU? YES! UN? YES!

HISTORY AND PRESENT read below
(suddenly ritalin is mentioned as a mean in the new pedagogy very early in the dismantling/development – read below) How was ritalin introduced
1814-2000 ..it’s a long period of time, From the end of
Napoleonic Wars to the end of the Second newer Balkan War.

HOW NWO MADE OUR CHILDREN AND GRANDCHILDREN GODLESS, INTERNATIONALISTIC INSTRUMENTS, “SOCIAL ANIMALS”, ONE OF THE RESPOSIBLE ORIGINATORS LEE THORNDIKE CALL THEM …read below.

 

Education Reform: The Silent Weapon, Supplied by the book store of Spotlight.
Our public schools have become nothing more than brainwashing centers, corrupting the minds of our children against traditional values for the twisted agenda of the masters of the global plantation. The American Author Shirley Basarab outlines the totally alien concepts that now thrive in our schools in USA.
What about Europe? Read below. You will be shocked. Distribute it , show it to whomever you wish, send copies, etc….let the world know what is in store for our children.

 

PART I
Information of Denmark American education in the first quarter of the1900s becomes Danish and European pedagogy, marketing and the like in 1970s
In the following a short reading that is founded centrally on the well-documented facts of the ‘The Leipzig Connection’ by Lance J. Klass and Paolo Lionni, published by The Delphian Press 1978, Sheridan, Oregon, USA. Some of the experiences of my own:
Having taught economics for twelve years at Commercial College, first in Copenhagen later on in Aarhus, there was a general experience that I often thought of, it never caused my wonder, but something was lacking in the picture, some pieces were missing in the puzzle.
The foundation that the students showed in the beginning had become more and more humble, and the difference between the foundation of a few stood in an increasing contrast to the foundation of the most of them, when they began their education.
It was not seldom I ascertained that nearly illiterated had got a Danish General Certificate of Education A-level, and more and more could not express a thought, if a subordinate sentence was required to secure the meaning. It was not youthful uncertainty or inferiority complexes, on the contrary.In return the most were very opened and benevolent to learn new.
Sometimes I could doubt, if they were the most qualified for the purpose.
Something was totally wrong, when you leave out of account a few of the young people.

75-150 students every year for 12 years are many, and regardless it is some kind of a random sample, when the teams of lecture were random put together. Other teachers made the same experiences.
The effects could be seen on the mark lists with which the corridors of the schools were papered every summer.

The worst were those that had Certificate of Education A-level, and were taught in the hours of the day. In the evening hours the lectures were given to the little older ones but still young people. The last mentioned worked for a carrier at same time that they were taught economics in the evenings.

Early in the 1970s I to met shop-employees that could not manage a simple sales-service, more and more often they were not apple to count the money correctly, and give the right sum in return. Hundreds of other examples showed the same. Something was terribly wrong.

What had happened?

I knew it, I could see from my original explanations to criminality (read below). 1968-romance became serious, the new-totalitarians inspired by among others Habermas, Marcuse, Sartre and Marx.
I who had started at the University of Aarhus in 1969, ought to know. Yes, at this time we were a large number of students which laughed of these new actors.
We should not have laughed, the rulers gave them the visible power, and the number of laughing ones reduced a great deal, when they started their carrier.

The Leipzig Connection:
The Danish Georg Brandes visited Berlin on his journey in 1870-1871, but with poor results for himself, and he had to be helped by influent people at the University of Copenhagen to come home and to enter upon a post at the university.

The so-called ‘Modern Breaking Through’ in the Danish intel-lectual life in 1870s started, when he returned. Oh, I remember the intellectual arrogance of this man (his readings). The head-master of the Gymnasium of Svendborg tortured us with this author nearly every day in the period 1967-1969. At last I thought (as a country boy) I was not apple to learn anything, perhaps I could not even understand anything essential of what was needed, especially in the disciplin literature.

Georg Brandes repaid the missing results (perhaps just his karma) to write to his family: “I hate Christianity to the marrow of my bones”. The head-master did not tell us this. Now I understand a little better, and I am apple to correct a little of, what I learnt in fear by heart by looking in ‘Explanation of Literature’ by Politiken.

“Wilhelm Maximilian Wundt was born 1832 in a little town in southern Germany. At university in Tübingen, when he was 19 years old, transfered to Heildelberg after half a year and appointed to doctor of medicin at the university in the year 1856. He stayed in Heidelberg for the next 17 years. At first was employed as a professor assistent, later on he was appointed professor in psychology. At this time the word psychology meant the study (ology) of the mind (psyche).

In1874 Wundt left Heidelberg to take over the charge as professor of philosophy at University of Zürich. He stayed there for only a year, as he agreed to tak over the chair in philosophy in Germany at the University of Leipzig . He stayed in Leipzig for the rest of his academic carriere i Leipzig, eventually to be appointed to Prin-cipal of the university. Wundt died in 1920.

The period of Wundt. How was this?

After the defeat of the Prussians (Germans) by Napoleon at the battle of Jena in 1806, it was decided that the reason why the battle was lost was that the Prussian soldiers were thinking for themselves on the battlefield instead of following orders. The Prussian philosopher Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), described by many as a philosopher and a transcendental idealist, wrote “Addresses to the German Nation” between 1807 and 1808, which promoted the state as a necessary instrument of social and moral progress. He taught at the University of Berlin from 1810 to his death in 1814. His concept of the state and of the ultimate moral nature of society directly influenced both Von Schelling and Hegel, who took an similarly idealistic view.

Using the basic philosophy prescribing the “duties of the state”, combined with John Locke’s view (1690) that “children are a blank slate” and lessons from Rousseau on how to “write on the slate”, Prussia established a three-tiered educational system that was considered “scientific” in nature. Work began in 1807 and the system was in place by 1819. An important part of the Prussian system was that it defined for the child what was to be learned, what was to be thought about, how long to think about it and when a child was to think of something else. Basically, it was a system of thought control, and it established a penchant in the psyche of the German elite that would later manifest itself into what we now refer to as mind control..

End of part one

PART II

The educational system was divided into three groups. The elite of Prussian society were seen as comprising .5% of the society. Approximately 5.5% of the remaining children were sent to what was called realschulen, where they were partially taught to think. The remaining 94% went to volkschulen, where they were to learn “harmony, obdience, freedom from stressful thinking and how to follow orders.” An important part of this new system was to break the link between reading and the young child, because a child who reads too well becomes knowledgable and independent from the system of instruction and is capable of finding out anything. In order to have an efficient policy-making class and a sub-class beneath it, you’ve got to remove the power of most people to make anything out of available information. This was the plan. To keep most of the children in the general population from reading for the first six or seven years of their lives.

Now, the Prussian system of reading was originally a system whereby whole sentences (and thus whole integrated concepts) were memorized, rather than whole words. In this three-tier system, they figured out a way to achieve the desired results. In the lowest category of the system, the volkschuelen, the method was to divide whole ideas (which simultaneously integrate whole disciplines – math, science, language, art, etc.) into subjects which hardly existed prior to that time. The subjects were further divided into units requiring periods of time during the day. With appropriate variation, no one would really know what was happening in the world. It was inherently one of the most brilliant methods of knowledge suppression that had ever existed. They also replaced the alphabet system of teaching with the teaching of sounds. Hooked on phonics? Children could read without understanding what they were reading, or all the implications.

In 1814, the first American, Edward Everett, goes to Prussian to get a PhD. He eventually becomes governor of Massachusetts. During the next 30 years or so, a whole line of American dignitaries came to Germany to earn degrees (a German invention). Horace Mann, instrumental in the development of educational systems in America, was among them. Those who earned degrees in Germany came back to the United States and staffed all of the major universities. In 1850, Massachusetts and New York utilize the system, as well as promote the concept that “the state is the father of children.” Horace Mann’s sister, Elizabeth Peabody (Peabody Foundation) saw to it that after the Civil War, the Prussian system (taught in the Northern states) was integrated into the conquered South between 1865 and 1918. Most of the “compulsory schooling” laws designed to implement the system were passed by 1900. By 1900, all the PhD’s in the United States were trained in Prussia. This project also meant that one-room schoolhouses had to go, for it fostered independence. They were eventually wiped out.

One of the reasons that the self-appointed elite brought back the Prussian system to the United States was to ensure a non-thinking work force to staff the growing industrial revolution. In 1776, for example, about 85% of the citizens were reasonably educated and had independent livelihoods – they didn’t need to work for anyone. By 1840, the ratio was still about 70%. The attitude of “learn and then strike out on your own” had to be broken. The Prussian system was an ideal way to do it.

One of the prime importers of the German “educational” system into the United States was William T. Harris, from Saint Louis. He brought the German system in and set the purpose of the schools to alienate children from parental influence and that of religion. He preached this openly, and began creating “school staffing” programs that were immediately picked up by the new “teacher colleges”, many of which were underwritten by the Rockefeller family, the Carnegies, the Whitney’s and the Peabody family. The University of Chicago was underwritten by the Rockefellers.

The bottom line is that we had a literate country in the United States before the importation of the German educational system, designed to “dumb down” the mass population. It was more literate that it is today. The textbooks of the time make so much allusion to history, philosophy, mathematics, science and politics that they are hard to follow today because of the way people are “taught to think.”

Now, part of this whole paradigm seems to originate from an idea presented in The New Atlantis, by Francis Bacon (1627). The work described a “world research university” that scans the planet for babies and talent. The state then becomes invincible because it owned the university. It becomes impossible to revolt against the State because the State knows everything. A reflection of this principle can be seen today with the suppression of radical and practical technologies in order to preserve State control of life and prevent evolution and independence. The New Atlantis was widely read by German mystics in the 19th century. By 1840 in Prussia, there were a lot of “world research universities”, in concept, all over the country. All of them drawing in talent and developiong it for the purposes of State power and stability.

Leipzig-forbindelsen – fortsaettelsen paa dansk

Posted in Eurabia, Euro-Arabic Axis, European Integration, Experimental psychology, History, Ideological Construction, Responsibility on December 20, 2007 by jantippe

HER HISTORIEN OM HVORLEDES DET BEGYNDTE MED DEN NYE MENNESKESKABTE SKABNING

OG EU OG FN ER MED I DAG:

The Leipzig Connection

(=Leipzig Forbindelsen eller Leipzig Konnektionen oversat til dansk af blindelærer Arne Praestgaard Brix, 1979):

“Wilhelm Maximilian Wundt blev født i 1832 i en lille by i det sydlige Tyskland. På universitetet i Tübingen, da han var 19 år, overførtes til Heidelberg efter et halv års forløb og blev udnævnt til medicinsk dok-tor fra universitetet i året 1856. Han blev i Heidelberg i de næste 17 år, idet han først arbejdede som professorassistent for senere at blive professor i faget psykologi. På den tid betød ordet psykologi studiet (ologi) af sjælen (psyke) eller sindet.

I året 1874 forlod Wundt Heidelberg for at overtage stillingen som professor i filosofi ved Zürich Universitet. Han blev der kun ét år, idet han indvilgede i at overtage en stol i filosofi i Tyskland ved Leipzig Universitet. Han forblev i Leipzig i resten af sin akademiske løbebane, eventuelt for at blive udnævnt til rektor for universitetet. Wundt døde i 1920.

Næsten sådan kan man læse om ham i de vigtigste opslagsværker. Derimod oplyses mindre hyppigt, at han blev grundlæggeren af eksperimentalpsykologien og drivkraften bag dens udbredelse ud over hele den vestlige verden……

Statsfilosoffen Georg Wilhelm Friedrich Hegel holdt sine forelæsninger i Berlin i 1820-erne, hvori historien skulle blive til et videnskabeligt studium”.

Hegel var søn af rentekammersekretær med titlen ekspeditionsråd. Hegel afsluttede sin teologiske eksamen fra universitetet i Tübingen 1793. Jena, Heidelberg og Berlin blev stederne på hans vej til karrierens tinder i 1820-erne. Hegel nød hele den prøjsiske stats bevågenhed og beundring.

Efter den prøssiske hærs nederlag til Napoleon i slaget ved Jena 1806, besluttede man sig til, at grunden til nederlaget skulle findes i, at de prøssiske soldater tænkte for selvstændigt. Filosoffen Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) beskrevet af sine tilhængere som både filosof og idealist var lærer ved Universitetet i Berlin 1810-1814. Hans ideer om staten og hans ultimative (samfunds-) moralbegreber var inspireret af bl.a. von Schelling og Hegel. I perioden 1807-1808 arbejdede Fichte intenst på at overtale den prøssiske stat til at tage nogle intiatiativer, der virkeliggjorde netop hans tanker.

Basis-filosofien hos Fichte og hans tilhængere samt nævnte samtidige var især “forskrifter om statens pligter” kombineret med englænderen John Locke’s synspunkt om, at børn er blanke som (ubeskrevne) tavler (1690). Rousseaus lære om “at skrive på tavlen” blev taget ind, og Prøssen begyndte etableringen af tre-strenget uddannelsessystem (1807), som blev opfattet som værende af en videnskabelig natur. Nu begyndte man et system (færdigt til ibrugtagning 1819), der som udgangspunkt definerede, hvad der skulle læres og indøves, hvad der skulle tænkes. Grundlæggende var det et system om tankekontrol, og heri skal man formentlig finde den svaghed i den tyske elite, der senere manifesterede sig i det, vi i dag kalder Mind Control eller sindelagskontrol.

Et central del af dette system gik ud på en adskillelse mellem det at læse og så selve barnet, fordi hvis barnet læser for godt, bliver det måske vidensbegærligt og dermed uafhængigt af det instruerende uddannelses- og dannelsessystem, og måske kunne et sådant barn eller opvoksende individ finde på alt muligt. Helt afgørende var det at have en politik-lavende klasse og en underklasse. Det var nødvendigt fjerne magten fra de fleste folk, magten til at foretage sig noget som helst på egen hånd på grundlag af den tilgængelige information. Således planlagde man i den prøssiske stat derefter.

Hegel udviklede den absolutte idealismes statsfilosofi, og dermed fik historien helt sin egen logik, også fremtiden, selvfølgelig.

Hans påstand er, det er selve den dialektiske proces, der fører til den absolutte viden. Der findes ikke en viden om empiriske (erfaringsmæssige) forhold; det er ikke sådan “viden”, derfor, der sætter os i stand til at forudsige, hvad der vil ske.

Hvad er da viden?

Viden er bevidsthed om den dialektiske logik (=”Guds bevidsthed før skabelsen”) ved hvis hjælp man forstår den logiske struktur af virkeligheden og strukturen af den historiske (filosofiske såvel som den politiske) udvikling.

Charles R. Darwins (1809-82) såkaldte storværk “On the Origin of Species by Means of natural Selection”, 1859, (“Arternes oprindelse”, på dansk) skal der i denne forbindelse bestemt ikke ses bort fra selvom Darwin selv indrømmede sent i sit liv, at han havde skrevet for tidsånden. Videnskab eller myte. “Den stærkeste overlever” og herreracen. Kunne du forestille dig debatter om sociale og offentlige politiske emner i perioden fra 1870 til og med 1910-erne med en følsomhed og indlevelse til at understrege sine egne udtryk kunne være foregået uden brug af Darwinismen. Én ting er at argumentere (som bl.a. Robert Young), at “den Darwinske videnskab” var ideologisk fra begyndelsen, noget andet er at demonstrere, at videnskaben i virkeligheden blev presset tilbage for at tjene det ideologisk formål. Kapitalismen (ingen isme da den ikke bygger på nogen ideologi – iøvrigt defineret og navngivet af Karl Marx (måske Albert Pike, der inspirerede Marx altomfattende) mod Guldalderen-forsvarerne af det frie markeds mekanismer, individualisme og laissez faire (såkaldt konservativ, men i virkeligheden liberal efter standarden i midten af 19. århundrede) svarede yderst sjældent i prosaen igen på påstanden om at den skulle en have særlig forkærlighed for Darwinisme, og i alt fald aldrig som beskrevet i de konventionelle gennemgange. New-deal-forsvarerne i 1930-erne (som karakteriserer/kritiserer laissez faires kunne have klaret sig uden Darwinisme), Ny-Marxismen i 1970-erne og Ny-liberalismen i begyndelsen af 1980-erne vel næppe.

Hegel efterfulgtes af stræbsomme studerende som Karl Marx, der ved misbrug fik blandet bl. a. mangelfuld klassisk økonomisk teori og sociologi til “en slags filosofi” om “dialektisk materialisme”. “Herbert og Fechner anvendte matematiske principper i indlæringen. Müller og Helmholtz transplanterede fysiologien til adfærden; Fritsch og Hirtzig anvendte elektriske påvirkninger på hjernen for at bestemme forholdet mellem hjernefunktioner og individets opførsel: Mennesket dyrkedes naturvidenskabeligt. Under revolutionerne og opstandene omkring 1848 opstod Socialistisk Internationale”.

Kulturen og videnskaben blomstrede, som man vil forstå….

Tyskland var omkring midten af 1800-årene simpelthen centrum for civilisationen. Men kammede den over, kunne man spørge?

Den danske Georg Brandes gæstede Berlin på sin rejse i 1870-1871, dog med ringe resultat for sig selv og måtte hjælpes hjem til en stilling af de ledende i den københavnske universitetsverden.

Det (såkaldte) Moderne Gennembrud i dansk åndsliv i 1870-ernes Danmark startede ved hans hjemkomst. Denne mands åndsarrogance plagede rektor på Svendborg Statsgymnasium os med i det evindelige i årene 1967-1969. Jeg troede tilsidst som ung gynasiast fra landet, at jeg ikke havde evner for at forstå noget som helst, endsige begribe det fornødne på dette felt.

Georg Brandes kvitterede med – det fortalte rektor ikke – på rejsen at skrive hjem til sin familie:

“Jeg hader kristendommen ind til marven i mine ben”.

Nu forstår jeg bedre og kan korrigere lidt af, hvad jeg dengang lærte lidt i frygt udenad efter Politikens Litteraturforklaring.

Den store Wilhelm Wundt stillede og besvarede spørgsmålet:

Hvad er vilje? “For Wundt, således som det skulle udvikle sig, var vilje det direkte resultat af foreningen af oplevede påvirkninger, ikke en uafhængig hensigt af et årsagssammenhængende individ”.

“Han satte sig for at bevise, at mennesket er en sum af dets oplevelser, af de påvirkninger, som trænger sig på hans bevidsthed og ubevidsthed”.

“Hvad bestemmer forskellen i reaktionstiden i påvirkningerne mellem individ og andet”. “Hvorfor oplever nogle mennesker påvirkninger forskelligt fra andre”? ….”For den eksperimentelle psykolog bliver opdragelsen den proces, som giver “meningsfulde” oplevelser til individet for at sikre korrekte reaktioner…”

“Wundts lærersætning lagde den filosofiske basis for principperne, der senere blev afgørende for udviklingen af Pavlovs dyreforsøg og amerikanske adfærdspsykologer; …desuden afgørende for udviklingen af skolebørn, som blev orienterede mere mod socialisering end mod barnets udvikling af intellektet med henblik på fortsættelsen af kulturen, derimod til fordel for væksten af et samfund, der mere og mere hengiver sig til tilfredsstillelsen af sanselige ønsker på bekostning af ansvarsbevidsthed og stræben efter fuldkommenhed”.

De unge amerikanere, som havde studeret hos Wundt, vendte tilbage og oprettede afdelinger for psykologi ud over hele deres eget land.

Alle fik de hurtig succes og blev ansete i indflydelsesrige stillinger, især ved de amerikanske universiteter. Hver og en uddannede de store mængder af studerende til en amerikansk doktorgrad i psykologi.

Nye tidsskrifter, foreninger og publikationer skød op, og hver psykolog blev straks trukket ind i et andet fagområde også; og her blev så åbnet for den nye påtrængende tyske psykologi.

De to første amerikanske studerende hos Wundt var G. Stanley Hall og John Dewey.

Den første blev kendt for mange ting, som storinspirator på John Hopkins Universitet, grundlagt efter tysk forbillede, og han blev kendt som grundlægger af American Journal of Psychology.

Efter oplæring hos Hall igennem et år på John Hopkins Universitetet skulle Dewey igang med en usædvanlig dybtgående påvirkning af den amerikanske undervisningssektor. I 1886 udgav Dewey den første amerikanske lærebog i psykologi, med samme titel. I 1895 blev han opfordret til at slutte sig til fakultetet i det af Rockefeller støttede Chicago Universitet, som leder af afdelingen for filosofi, psykologi og pædagogig.

I 1904 udgav han sit mesterstykke:

Opdragelse:

Dens psykologi og dens forhold til fysiologi, antropologi, sociologi, sex, forbrydelse, religion og uddannelse.

Med Dewey’s egne ord:

Opvækst består i enten at bruge ens egen kraft i en social retning eller også i evnen til at dele andres erfaringer og således udvide den individuelle bevidsthed til racens bevidsthed (Dewey, John, “Lectures for the First Course in Pedagogy”, unpublished, No. 1 (1896), p.1)

..”Det største problem i al opdragelse er at koordinere de psykologiske og sociale faktorer…koordinationen kræver…at barnet er i stand til at udtrykke sig selv, men på en sådan måde, at det i virkeligheden afrunder en social afslutning.”

Først fra slutningen af det 19. og i begyndelsen af det 20. århundrede begyndte der at ske gennemgribende omvæltninger af det amerikanske undervisnings- og opdragelsessystem.  

“Ordet “opdragelse” hos Wundt betød, at man “fodrer” erfaringsmæssige data ind i de unge hjerner og nervesystemer – men man indfører dem ikke i udviklingen af et dygtigt, indre åndsliv, opdrager ikke med den hensigt at forædle intellektet”.

“Læreren har en helt anden opgave, d.v.s. en anden rolle, han er blevet en slags vejviser til barnets socialisering. Han leder enhver ung til at godtage den særlige opførsel, som forlanges af ham i den hensigt at få ham til at følges med gruppen. I den udvikling var også bestræbelserne på at ujævne individuelle forskelle for at opnå en ensartet samling af studerende, som befinder sig i uvidenhed om indlæringens teknikker, at udtænke fremtidens sociale mønstre, at skifte læseplaner og metoder ud efter behag”.

“James McKeen Cattell nød ikke æren at være Wundts første elev, men Wundts første assistent. Han blev født 1860″.

Efter kort i 1880 at have fået en kandidatgrad på Lafayette Universitetet, hvor hans fader var Rektor Magnificus, tog han over til Wundt i Leipzig og bad om at blive hans assistent. Her fik han doktorgraden hos Wundt i 1886.

“Han blev især kendt for sine fantastiske studier af emnet læsning og stavning”.

…”enkeltpersoner kan genkende ordene uden at have lydstavet eller bogstaveret. Ud fra dette ræsonnerede han, at ordene ikke læses ved at sammensætte bogstaverne, men bliver opfattet som “hele ordbille-der” …. Resultatet blev, at man udelukkede lyd- og stavemetoder ved indlæringen af læsning og erstattede disse med ordbilledmetoden”.

Landsdækkende udbredelse af sine “banebrydende resultater og nye forslag” blev befordret af Teachers College ved Columbia Universi-tetet.

Cattell startede senere et nyt tidskrift, The Psychological Review, og erhvervede fra Alexander Graham Bell ugeskriftet “Science”, som senere udvikledes til at blive American Associations for the Advancement of Science. I 1900 startede han Popular Science Monthly, fra 1915 var han også udgiver af School and Society.

Han steg til de øverste højder i videnskabelige kredse og sørgede for, at “den ny videnskab”, eksperimentalpsykologien, fik udbygget sine sikre bastioner overalt i den amerikanske universitetsverden. Der var flere af slagsen – læs endelig Leizig Konnektionens langt mere fuldstændige og rigt dokumenterede gennemgang af dette og meget andet i denne forbindelse.

James Earl Russel på Columbia Universitetet havde ligeledes erhvervet doktorgraden hos Wundt i 1894. Han arbejdede nært sammen med Cattell på den hurtige udvidelse af tysk laboratoriepsykologi i U.S.A. Teachers College på New York Universitetet blev stedet, hvorfra påvirkningen “stjernede sig ud” over det ganske land.

Edward Lee Thorndike blev ligeledes en førende skikkelse – også bag dansk overordnet marketingtankegang, ganske vist noget senere (se nedenfor).

Han interesserede sig især for dyreforsøg. “Han definerede psykologi således:

psykologi er videnskaben om intellektet, karakter og om dyrs opførsel, mennesket indbefattet.

Thorndike var den første psykolog, som studerede dyrs opførsel i et eksperimenterende laboratorium.” Han brugte den samme teknik over for børn og unge.

“Som resultat heraf udgav han i 1903 bogen “Educational Psycholo-gy” (undervisningens psykologi)”. Og det forblev bestemt ikke herved.

Hensigten med opdragelsen er, hævdede Thorndike:

“Opdragelse interesserer sig først og fremmest for de almindelige indbyrdes forhold mellem mennesket og hans miljø, som gør det muligt at opnå en bedre tilpasning af den menneskelige natur til omgivelserne”.

Mennesket er et socialt dyr.

Thorndike leverer andre nok så interessante bidrag til det amerikanske undervisningssystem:

“…Efter traditionen har grundskolen først og fremmest været viet til undervisningen i de grundlæggende færdigheder: læsning, skrivning, regning og nært beslægtede discipliner…kunstige øvelser som træning af lyd, multiplikationstabeller og formelle skriveøvelser, som bliver brugt på en ødelæggende måde. Færdigheder som regning, sprog og historie omfatter indhold, som er af ringe værdi…”

“Thorndikes gennemgående synspunkt er, at børn er som dyr. De skal blot gives de korrekte påvirkninger og oplevelser, forstærket med tilførsel af fornøjelser.

Hvis halvdelen af eleverne i en klasse får det tilfredsstillende udbytte, skal eksperimentet betragtes som en halv succes. At den anden halvdel ikke lærer noget er selvfølgelig ikke lærerens fejl, da denne halvdel har hørt det samme og været udsat for de samme påvirkninger. Da er der noget galt med den anden halvdel af klassen. psykologiske prøver skal afgøre, hvori fejlene hos halvdelen består”.

En anden pionær ved navn Frederick Taylor Gates fik som rådgiver for John D. Rockefeller Junior, i samarbejde med dr. Wallace Buttrick, John D. Rockefeller Senior, til at gå ind i finansieringen i stor stil, også for at friske forretningsomdømmet op.

I 1917 tilbyder Abraham Flexner fra General Education Board (den generelle uddannelseskommission) at udvide aktiviteterne i Teachers College. Han var videnskabelig forsker ved the Carnegie Foundation for Advancement of Teaching i New York City. Samtidig var han i god kontakt med diverse skattefrie fonde med galaksestore skattefrie formuer.

“Medens Flexner var ved Carnegie Foundation blev han anmodet om at foretage omfattende undersøgelser af de medicinske skolers afdelinger i U.S.A. og Canada”.

En kombination af tysk, kemisk medicin og den wundtske psykologi på amerikansk opdragelse blev udviklet af en gruppe videnskabsfolk ved John Hopkins Universitetet med støtte fra Generel Education Board. Topmålet var nået i 1963 ved “at de påviste det bæredygtige” i at bruge amfetaminer som Dexetriner og Ritalin for at “behandle” børn, som blev anset for “besværlige” eller var for aktive. Dokumentationen findes i “The Myth of the Hyperactive Child, and Other Means of Child Control” (Myten om det overaktive barn og forskellige midler for kontrollering af barnet), skrevet af Divoky og Schrag.

“Den moderne skole”, som Flexner plæderede for fra 1916, ville ikke fuldstændig afskaffe litteratur og historie, men der skulle nye metoder til på disse områder. Formel engelsk grammatik skulle afskaffes og klassisk litteratur skulle betragtes, som den ikke eksisterede.

De nye metoder sejrede allerede i midten af 1920-erne. Dewey’s discipel Harold Rugg udtalte:

“… igennem verdens skoler vil vi udbrede en ny opfattelse af regeringen, en, som vil omfatte alle fællesmenneskelige aktiviteter; en som vil pege på nødvendigheden af videnskabelig kontrol og bringe økonomiske aktiviteter til udførelse i alle folks interesse”.

Rugg foreslog tre måder, efter hvilke dette kunne blive opnået:

“Først og fremmest ved udviklingen af en ny filosofi for livet og opdragelsen, hvilket vil blive helt overdraget til den nye socialistiske orden; for det andet ved udviklingen af en passende plan for til vejebringelse af en ny race af uddannede arbejdere; for det tredie ved udarbejdelse af nye aktiviteter og emner for kurser”.

Der var mange flere af samme eller ‘endnu mere overbevisende slags’.

Omkring 1953 var den wundtske psykologi nået ud fra Teachers College og ind i enhver skole i U.S.A.

Af dansksprogede veldokumenterede redegørelser om den særegne åndelige misudvikling kan jeg henvise til ‘Klokke Roland’ af Johannes Jørgensens, udgivet og forlagt på V. Pios Boghandel (v/Povl Branner) 1916. Heri redegøres særdeles veldokumenteret for bedraget fra 93 tyske kulturpersonligheder, misinformation til offentligheden om Den Første Verdenskrigs gang i “Opråb til Kulturverdenen”. På side 155 i ‘Klokke Roland’:

‘Hvad har en Beethoven, Goethe at skaffe med dem, der brændte Louvain og bombarderede Rheims. Og så Kant – “Kants Vermächtniss” vover man at påberåbe sig – Kants Testamente til verden. Men en Eucken, en Wundt (mit: 2 af de 93 navngivne) må dog vide, at Kants testamente, Kants fremtidsprogram var Europas forenede stater og den evige fred!’ (citat slut)

Uanset dokumenterer Johannes Jørgensen sin beretning om, hvad der skete, og hvad folkeslagene i Europa blev fortalt officielt om Den Første Verdenskrig.

Men der andre sikre kilder. I 1961 udgav den tyske historiker Fritz Fischer det monumentalværk “Griff nach Weltmacht”, hvori han uhyre minutiøst og grundigt klarlægger årsagerne til første verdenskrigs udbrud samt de tyske krigspolitiske mål med krigen.

Et program for den europæiske samling har ligget klart længe før kul- og stålunionen og EF og EU.

Et første skridt på vejen var Belgien med dets adgang til havet, dets store forekomster af Campinekul og marked og industri i det hele taget. Hertil kom drøftelser af en egentlig deling af Belgien, så Wallonien gik til Frankrig, Flandern til Tyskland. I 1915-16 lod den tyske besættelsesmagt en række belgiske sproglove udarbejdet i førkrigstiden træde i kraft til gunst for Flandern. Mest betydningsfuld var indførelsen af flamsk sprog i Flanderns folkeskoler. Den tyske kansler Bethmann Hollweg udtalte 5. april 1916, at det var et klart tysk mål, at sikre flamlænderne “kulturel autonomi” i Belgien.

Det betyder et slavebundet folk i folkedragter.


Som øjenvidne og førstehåndskilde kunne den danske digter Johannes Jørgensen berette om, hvad som skete i Belgien under 1. verdenskrig, og hvad der dengang officielt meldtes fra Berlin til Europas borgere med de øverste og mest anerkendte i rollerne som nyttige løgnere for magthaver.

Organiseringen på europæisk og på verdens plan i dag